ФАКТУРА

ФАКТУРА СЕ ИЗДАВА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБАЖДАНЕ ПО ТЕЛЕФОН И УТОЧНЯВАНЕ НАЧИНА НА ПОЛУЧАВАНЕ ,В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕ ПРАТЕНА ЗА СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ .БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ